Namai
Apie projektą
Medicinos naujienos
Autoriams
Licencijuotos knygos apie mediciną
Vystymosi psichologija

AMŽIŲ PSICHOLOGIJA

T.V. Dutkevičius Vaiko psichologija 2012 metai
Pradžioje kompanionas tiria vaiko psichologijos principą, metodus, pagrindinį supratimą; yra vaikų su vaikais iki jaunystės psichologinio vystymosi dėsnių rozkritas, analizuojami psichologiniai ypatumai, skirtumai, svarbūs procesai, taip pat ypatumai. Zmіst posibnika kaupiama iš paskaitos teksto visoms toms temoms, perduodama į pagrindinę programą, pagrindinį žodyną, norint suprasti literatūros sąrašą.

Pirmasis draugas yra rekomenduojamas specialybių „Ikimokyklinė, psichologija“, „Praktinė psichologija“ studentams, mes galime tapti tos pačios disciplinos mokytojais, ikimokyklinės hipotekos mokytojais ir psichologais.
A. S. Fomičenko Agresijos priežastys vaikystėje 2010 metai
Straipsnis skirtas vaikų agresijos pasireiškimo galimų priežasčių analizei. Nagrinėjama šeimos, individo, mokyklos veiksnių įtaka. Išryškinamos šeimos ugdymo sąlygos, kurios prisideda prie agresyvių apraiškų atsiradimo ir įtvirtinimo. Nepaprastas tėvų požiūris į savo vaikų agresyvumo apraiškas ir bausmės griežtumas yra reikšmingas. Atskleidžiamas ryšys tarp smurto, žiaurumo ir erotikos scenų ekrano korpuse ir agresyvaus vaikų elgesio. Tiriamos vaiko asmenybės savybės, pagal kurias nustatoma tikimybė, kad jis taps agresoriumi ar auka. Ypatingas dėmesys skiriamas mokyklos įtakai formuojant vaikų agresyvumą. Akcentuojamas šio klausimo nagrinėjimo aktualumas ir svarba, galimybė pritaikyti žinias numatant ir laiku teisingą agresyvų elgesį ankstyvosiose ontogenezės stadijose.
A.N. Jaškova, N.F. Sukhareva Vystymosi psichologija 2009 metai
Vystymosi psichologijos vadovėlyje nagrinėjami amžiaus ir amžiaus normos, psichinės raidos veiksniai ir modeliai, mechanizmai ir principai. Vadovėlyje pateikiami įvairių periodizacijos bruožai, taip pat psichinio vystymosi ypatumai kiekviename amžiaus tarpsnyje, pabrėžiant pagrindinę veiklą, pagrindines neoplazmas, socialinę raidos situaciją ir su amžiumi susijusias krizes. Vadovėlyje pateiktos savikontrolės ir savikontrolės užduotys, taip pat rekomenduojamos kurso literatūros sąrašas, psichologinių terminų žodynas.

Vadovas skirtas universiteto studentams, tačiau jis gali būti naudingas ir platesniam skaitytojų ratui - tiems, kuriems reikia psichologinių žinių kasdienėje profesinėje veikloje, taip pat visiems, besidomintiems psichologija.
Mokomasis-metodinis vadovas Vystymosi psichologija ir raidos psichologija 2006 m
Edukacinis-metodinis vadovas skirtas Psichologijos ir pedagogikos fakulteto 2 kurso studentams, specialybės 030301 „Psichologija“ studentams.

Vadovėlyje pateikiamas kurso „Vystymosi psichologija ir raidos psichologija“ turinys ir struktūra, seminaro planai su kontroliniais klausimais ir praktinės užduotys bei rekomenduojama literatūra. Vadovėlyje pateikiamos savarankiško studentų darbo esė temos. Pateikiamos įvairios studentų ugdomosios veiklos stebėjimo formos: įvairaus sunkumo lygių testiniai dalykai ir orientaciniai klausimai egzaminui kurso metu.

Vadovėlyje yra žodynėlis, taip pat lentelės apie amžiaus kitimą ir autorių periodizuotų psichikos ir žmogaus sąmonės formavimo schemų schemas.
Uruntaeva G.A. Vaiko psichologija 2006 m
Vadovėlis (ankstesni leidimai buvo išleisti pavadinimu

mokyklos psichologija “) parašyta remiantis pagrindine metodine

ir teorines bei psichologines nuostatas, priimtas buityje

hologii. Jis pateikia išsamų psichologijos, kaip mokslo ir jo, vaizdą

praktinis pritaikymas. Teoriją lydi specifika

pavyzdžiai. Vadovėlis turi ryškų praktinį pobūdį

valdymas: autorius parodo, kaip pritaikyti įgytas žinias

vaiko mokymo ir auginimo procesas.

Vidurinių pedagoginių švietimo įstaigų studentams. Galbūt

taip pat naudinga pedagoginių institutų studentams ir pedagogams

dangaus sodai.
Wenger A.L. (red.) Psichologinis žodynas 2005 metai
Žodynas „Vystymosi psichologija“ apima sąvokas ir kategorijas, susijusias su kuo įvairesniais psichikos raidos procesais ontogenezėje ir filogenezėje. Kai kurios iš šių sąvokų yra būdingos raidos psichologijai, o kitos yra naudojamos ir bendrojoje psichologijoje, tačiau kaip psichinės raidos problemos, jos šiek tiek keičia savo prasmę arba įgyja papildomą. Didelis dėmesys skiriamas taikomoms raidos psichologijos sritims ir sąvokoms, susijusioms su psichologine praktika.
L. S. Vygotskis Žmogaus raidos psichologija 2005 metai
Levas Semenovičius Vygotskis (1896–1934) - žymus mokslininkas, mąstytojas, rusų psichologijos klasikas. Jo palikimas yra didžiulis (daugiau nei 270 kūrinių), o idėjos yra neišsemiamos, originalios ir vis dar aktualios. Jis padarė didžiulę įtaką vidaus ir pasaulio psichologijos raidai. Garsus amerikiečių filosofas S. Tulminas jį psichologijoje vadino Mocartu. Dirbdamas sunkiomis sąlygomis, per labai trumpą laiką sugebėjo svariai prisidėti prie dailės psichologijos, bendrosios psichologijos, vaikų ir pedagoginės psichologijos, pato- ir neuropsichologijos, psichologijos metodikos, defektologijos ir pedagogikos.

Jo darbai atspindi geriausius Rusijos psichologinio mokslo puslapius. Vygotskio ir jo mokyklos idėjos yra pagrindas naujos kartos psichologų mokslinei pasaulėžiūrai visoje Rusijoje. Būtent jiems buvo parengta ši knyga.

Nauja L.S. Vygotskis buvo parengtas atsižvelgiant į Maskvos valstybinio universiteto psichologinio fakulteto dėstytojų komandos pastabas ir norus. Tai apima visus darbus, įtrauktus į mokymo programą ir būtinus ugdymo procese; viskas, ką rekomenduoja mokytojai. Šį leidinį papildo retos ir unikalios medžiagos, kurios net nebuvo įtrauktos į gerai žinomus šešių tomų surinktus Vygotskio darbus.

Ši knyga apjungia bendrosios psichologijos darbus, antroji apims raidos ir ugdymo psichologijos darbus.
Bowlby Jonas Emocinių ryšių kūrimas ir nutraukimas 2004 m
Pagrindinis Bowlby minčių objektas yra tai, kodėl atskyrimą nuo motinos kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje vaikas patiria kaip aštrų sielvartą ir kodėl atsiskyrimo pasekmės daro įtaką psichinei ir kūno gerovei visą gyvenimą?

Autorius nuosekliai įtikina skaitytoją, kad gyvūnų elgesio tyrimų srityje išplėtotos sąvokos ir požiūriai daug ką paaiškina ir gali tapti praktiniu vaikų ir klinikinių psichologų veiksmų pagrindu.
I.V. Nosco Vystymosi psichologija ir raidos psichologija 2003 metai
Vystymosi psichologijos ir raidos psichologijos kursų vadovėlyje, kuris yra vienas pagrindinių psichologinių ir psichologinių-pedagoginių fakultetų studentams, pateikiami pagrindiniai požiūriai į žmogaus psichinės raidos modelių, išsivysčiusių užsienio ir buitinėje psichologijoje, supratimą ir paaiškinimą. Nagrinėjami įvairūs psichologijos raidos principo aspektai ir pagrindinės jo kategorijos. Pateikiamas subjektyvios tikrovės modelis ir jos raidos periodizavimas ontogenezėje; asmens subjektyvumo raidos žingsniai, laikotarpiai ir etapai jo individualaus gyvenimo rėmuose.

Mokymo vadove yra medžiagų pasirinkimas atsižvelgiant į valstybinio švietimo standarto reikalavimus.

Sudarykite mokymų vadovą pagrindinių sąvokų ir testinių dalykų žodyną.
Ed. V.E. Susmulkinti Vystymosi psichologija 2003 metai
Mokymo vadove nagrinėjamos teorinės apie žmogaus raidos psichologiją visais amžiaus tarpsniais, siūlomi klausimai diskusijai, taip pat diagnostikos metodai užduotims atlikti ir panaudoti praktinėje veikloje.

Vadovas skirtas aukštųjų mokyklų studentams / dėstytojams ir dėstytojų, praktinių psichologų kvalifikacijos kėlimo fakultetų studentams.
1 2 3
Medicinos portalas „MedguideBook“ © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com