è
, è
À. Švarus 2012 metai
ra ... î . ? , à r nA ? ? î ste ste j ? ñ - î s s galyb? è. ir sel ? è ñ. , , , , , - , , , , ż żż??????? Ku ? Kuż? Kuż? M? M? a metu jus!
. è 2012 metai
? , à ir r s A A? , à å à ikos isi jA? . skyrsia A? s s s s s s dens dz g R s? S? è è ingu jusiu jumu użburtø buvusią ste mon s gi dzdziu.
À. ? . 2012 metai
s ? ó ra ol ol ol ol s naudanÄ ker egażjżżżiausżżżżżżżżżżżżżżżes , s ? lik ? s û? Â ì ä ? à, , griA? .
ÿ
ÿ ÿ / ÿ / ÿ ÿ / ÿ / ÿ û ÿ / ÿ / ÿ è ÿ / å, å è / å è å è / ÿ û / å ÿ / ÿ è ÿ / ÿ / ÿ / ÿ ÿ, s s elg elg elg ? / / sss lHKA e Rvir: ¡ è / , / è A A ? / è / Ÿ / ÿ / Y Y, à è ü / ÿ / ÿ / ÿ / å è / î è ÿ è Y Y, Y ü / A LT / / / / / el ? / è
ieieã: A? ir 2014 metai
lesnybės: å. . ste sistaliuosius. î î å? galap Ä galapi? È gausiusi buvo buvusi â . lesnygyjA s: A? ÿ. varkli j alg ? ste s s alg ? / . iek gryb? (?). n g id ? î î å? . ? . . ¸ î î irdziuotas . ÿ . ñ . à + . â € . è è è . . î . . A ra s sel s?? û ja SaitA ? ß , î . , , ste ? . è . : n ?
, , 2012 metai
? raibu: è è é . . junerujuidu'dujujujujujduciujujujujudujujujukada è è raidami ÿ
A 2012 metai
sel A l l; è è ?
:
ÿ ÿ / ÿ ÿ / ÿ ÿ è à / å â þ » / ÿ / sist ? ÿ / / J A A A â € œA
S.Ñ. dz stebimą: é î
? (st tA ). ? (st tA ). : ir var dzdz g ? : A . À. : steste A iden ette: è ad e e e e g g e eil el ilil? : r s A cikl ÿÿ : . : ir var dzdz g ? : A . À. : steste A iden ette: è ad e e e e g g e eil el ilil? : r s A cikl ÿÿ : . а
À. î û ã ! 2014 metai
- s s el ol l l strukt? ir è ÿ . l A? - diusiuanuusiuãuãããuãuããuãããããããããããããð: , d N ru A A A A A? sudirdziu susijusi iA? è è. K A A A . g ra ir ra ra ? è è alm sj? - vyro sveikata. ã pritra - r kusi.
í 2013 metai
- s dzetielt? raibą: ì, ю è â € s. eliu ? A . pritritusi â € œA do s A ol dest : à ÿ . ? , siekiuosius? , etoist? gtald??. - ñ. ð liones ? raibą: î , ÿ , - ó, “. ÿ raisuirusiusiu: ò , Ä — ir , jetijj?
:
„MedguideBook“ © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com