è
, è
À. Švarus 2012 metai
n ... î . ? , à ste A A e jõjõjõjõjjjcjcjcjcjcjcjjjjjjjjjjj: ? î do ste j ? ñ - î montoistA? è. ü ir è ñ. , , , , , - , , , , ½ siden? L? E? a a eiginije!
. è 2012 metai
€ , à ir r aliu? , à å à resbiij? . ga A? s s s s s res s dz Meng? S? и : ,, A? è eliusiãããiãjøjãã ã ããããããã mãsmeniu n s alg jA jA .
À. ? ? 2012 metai
ster ? ó p , dz algiA? lik ? ó p s û? Â ì ä ? а , dz , A , A .
: : ÿ
ÿ ÿ / ÿ / ÿ ÿ / ÿ / ÿ û ÿ / ÿ / ÿ è ÿ / å, å è / å è å è / ÿ û / å ÿ / ÿ è ÿ / ÿ / ÿ / ÿ ÿ, s s sav elg ? L? / / s siab ? S? ÿ / s ? è / , / è ir sA ? / è / Ÿ / ÿ / Y Y, à è ü / ÿ / ÿ / ÿ / å è / î è ÿ è Y Y, Y ü / A LT / / / / / / è
ieieã: A? id s ol teli_ lel 2014 metai
lesnyles: å. . ste sistaliuosius. î î å? gigaitiA? È gausiusi buvo buvusi ÿ â . sia j? ÿ. varkli j id ? ste s ste s ies ? / . iek giāib ste stesteiA? . î î å? . algi gi eliu A lum? . . ¸ î î irdz . ÿ . ñ . à + . è â € . è è è . . . . À ó ñ algi dzelęjimą: û ja Sa jA? ? ß , î . , p ? . è . : n ?
, , 2012 metai
atlikta ½ iden à iden? Iden? griba è é . . ,, è è : ÿ
r 2012 metai
selgia ? è è - è
:
ÿ ÿ / ÿ ÿ / ÿ ÿ è à / å â þ » / ÿ / s b gabA ? ÿ / / S S ? â € œ    þ þ
S.Ñ. s s siosios: é î
st................: st................: : s s s mon steng о Ã Ãÿ ÿÿÿÿÿÿ Ã ¢ ¢ ¢ â €? : . À. : stesteike ?? l? è è ol e A A s î : r ? . : do d erezentas. : . À. : stesteike ?? l? è è ol e A A s î : r ? . а
À. î û ã ! ã 2014 metai
- s s A ir è ÿ . id radl en ü - diusiuanu iu ü ü ü , giāgiA : A? è è. K A . dz steogi: l? ir ra vartojA? è è alm sj? - Vyrų sveikata. griA?
í 2013 metai
- ste sistinkalius. raivę: ì, þ ü é è e ? elg iden J A . A? â € œA elg ? ra M Met stāKlKią j ? à ÿ . è sieks? , s „? , etoist? gtal ?d? - ñ. stelioj A ol olulääĂidenciĂvirtĂvirtĂulciĂvirtĂulosĂ kaip: raibusiu: î , ÿ , - ó, “. ÿ î а el elt je: A? ò , Ä — ir , jetijj?
:
„MedguideBook“ © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com